28 мая 2020
1359

День государственных символов Республики Казахстан.

Сегодня 4 июня Городской центр репродукции человека, как и все наши соотечественники, отмечает День государственных символов Республики Казахстан.

 

4 июня 1992 года навсегда останется в истории страны, как День рождения государственной символики. Государственные символы — это история нашей страны и ее сегодняшний день. Они отражают такие важнейшие общечеловеческие ценности, как гуманизм, мир и согласие. Государственные символы воспитывают патриотизм, любовь и преданность к своей Родине. Именно в них заложены высокие идеалы служения Отчизне, уважения к историческим корням и традициям народа!

 

Государственные атрибуты стали основными составляющими всех торжественных, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных программ, патриотических акций, спортивных турниров, проводимых в стране.


Их предназначение не только в том, чтобы «отличать» одно государство от другого и выражать идею независимости, государственные символы объединяют граждан, помогая осознавать себя частью единого Отечества.

 

Под голубым стягом, под золотыми лучами солнца проживает многонациональный народ Казахстана. Только в нашей области бок о бок живут и трудятся представители более 100 национальностей! Наша страна стала авторитетным членом мирового сообщества, примером стабильности, согласия и процветания.

 

 

Бүгін Қалалық адам ұрпағын өрбіту орталығында барлық отандастарымыз секілдіғ Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнін атап өттік. 

 

1992 жылғы 4 маусым күні Мемлекеттік рәмізіміздің туған күні ретінде еліміздің тарихында қалмақ. Мемлекеттік рәміздер – бұл біздің еліміздің бүгінгі күнге дейінгі тарихы. Олар ізгілік қасиетін, бейбітшілік пен келісім сияқты жалпы адамға тиесілі құндылықтарды көрсетеді. Мемлекеттік рәміздер патриотизмге, Отаныңа деген махаббатқа және шын берілуге тәрбиелейді. Бұл қасиеттерде Отанға қызмет етудің жоғары пиғылы, халықтың тарихи тамыры мен салт-дәстүрлерін сыйлау негізі жатыр.

 

Мемлекеттік белгілер елімізде өткізілетін барлық салтанатты, мерекелік және мерейтойлық іс-шаралардың, концерттік бағдарламалардың, патриоттық акциялардың, спорт турнирлерінің бастамасы болып саналады. Олардың маңыздылығы басқа мемлекеттен айырып білу және тәуелсіздік идеясын көрсете ғана қоймай, сонымен қатар, мемлекеттік рәміздеріміз азаматтарды Отанымыздың бір бөлігі болуын сезіну арқылы барлығымызды біріктіруде.     

 

Желбіреген көк байрақтың астында, арайланған күн сәулесінің аясында Қазақстанның көпұлтты халқы өмір сүруде. Біздің аумағымызда 100- ден астам ұлт өкілдері көршілес тұрып, қызмет етуде! Біздің ел дүниежүзілік қоғамдастықтың беделді мүшесі және де тұрақтылы, келісім мен өркендеуде үлгі-өнеге болып табылады.